Trang chủ

I GÓI CÁP ĐỒNG ADSL (Hotline: 0974.315.184):

1 Internet wifi: Adsl A1 

TÊN GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CƯỚC THÁNG PHÍ HÒA MẠNG
Adsl A1 10MBS 145.000/tháng 200.000

+ Trả trước 6 tháng được miễn phí hòa mạng và tặng tháng cước thứ 7

+ Trả trước 12 tháng được miễn phí hòa mạng và tặng 2 tháng cước tháng 13, 14.

*** Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

2 Combo internet wifi + truyền hình

TÊN GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CƯỚC THÁNG PHÍ HÒA MẠNG
Adsl A1 180.000/tháng 500.000

+ Trả trước 6 tháng được miễn phí hòa mạng và tặng tháng cước thứ 7

+ Trả trước 12 tháng được miễn phí hòa mạng và tặng 2 tháng cước tháng 13, 14.

*** Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

II CÁP QUANG HỘ GIA ĐÌNH: (GTTH GPON/AON) (Hotline: 0974.315.184)

1. Gói cáp quang+ Wifi:

Khi lắp đặt khách hàng được trang bị đường dây, modem wifi 2 cổng quang

TÊN GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CƯỚC THÁNG PHÍ HÒA MẠNG
F7 12MBS 150.000/tháng 300.0000
F6 16MBS 170.000/ tháng 300.0000
F5 22MBS 190.000/tháng 200.0000
F4 27MBS 230.000/tháng 200.0000
F3 35MBS 280.000/tháng 200.0000
F2 45MBS 370.000/tháng 200.0000

+ Trả trước 6 tháng được miễn phí hòa mạng và tặng tháng cước thứ 7

+ Trả trước 12 tháng được miễn phí hòa mạng và tặng 2 tháng cước tháng 13, 14.

*** Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

2. Gói combo cáp quang wifi + dịch vụ truyền hình

Khi lắp đặt khách hàng được trang bị đường dây, modem wifi 2 cổng quang, và Hd box để xem truyền hình

TÊN GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CƯỚC THÁNG PHÍ HÒA MẠNG
COMBO F7 12MBS 215.000/tháng 300.0000
COMBO F6 16MBS 235.000/ tháng 300.0000
COMBO F5 22MBS 255.000/tháng 200.0000
COMBO F4 27MBS 295.000/tháng 200.0000
COMBO F3 35MBS 345.000/tháng 200.0000
COMBO F2 45MBS 435.000/tháng 200.0000

+ Trả trước 6 tháng được tặng tháng cước thứ 7

+ Trả trước 12 tháng được tặng 3 tháng cước tháng 13, 14.15

*** Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

III GÓI CƯỚC CÁP QUANG DOANH NGHIỆP (Hotline: 0974.315.184):

Trang bị cho khách hàng đường truyền cáp quang converter + modem wifi 4 cổng

TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG CAM KÉT QUỐC TẾ CƯỚC THÁNG
FIBER BUSINESS 45 MBS 1.6 mbs 800.0000
FIBER PLAY 50 MBS 1.6 mbs 1.000.000
FIBER PLUS 60 MBS 1.6 mbs 2.000.000
FIBER GOLD 50 MBS mbs 3.000.000
FIBER DIAMOND 60 MBS mbs 6.000.000
FIBER PUPLIC+ (NET) 50 MBS 1.7 mbs 1.000.000

+ Phí hòa mạng 1.000.000vnđ

+ Trả trước 6 tháng khách hàng được miễn phí hòa mạng và tặng tháng cước thứ 7

+ Trả trước 12 tháng khách hàng được miễn phí hìa mạng và tặng 2 tháng cước 13, 14.

*** Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT