I GÓI CÁP ĐỒNG ADSL:

1 Internet wifi: Adsl A1 

+Tốc độ down/up:10mbs/768kbs

+Cước tháng: 145.000/tháng

+Phí hòa mạng: 200.000vnđ

                            _Trả trước 6 tháng được miễn phí hòa mạng và tặng tháng cước thứ 7

                            _Trả trước 12 tháng được miễn phí hòa mạng và tặng tháng cước thứ 13,14

2 Combo internet wifi + truyền hình

+Adsl A1

+Cước tháng: 180.000/tháng

+Phí hòa mạng: 500.000vnđ

   _Trả trước 6 tháng tặng tháng cước thứ 7

                          _Trả trước 12 tháng tặng 3 tháng cước 13,14,15

II CÁP QUANG HỘ GIA ĐÌNH: (GTTH GPON/AON)

1. Gói cáp quang+ Wifi:

Khi lắp đặt khách hàng được trang bị đường dây, modem wifi 2 cổng quang

TÊN GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CƯỚC THÁNG PHÍ HÒA MẠNG
F7 12MBS 150.000/tháng 300.0000
F6 16MBS 170.000/tháng 300.0000
F5 22MBS 190.000/tháng 200.0000
F4 27MBS 230.000/tháng 200.0000
F3 35MBS 280.000/tháng 200.0000
F2 45MBS 370.000/tháng 200.0000

+ Trả trước 6 tháng được miễn phí hòa mạng và tặng tháng cước thứ 7

+ Trả trước 12 tháng được miễn phí hòa mạng và tặng 2 tháng cước tháng 13, 14.

*** Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

2. Gói combo cáp quang wifi + dịch vụ truyền hình 

Khi lắp đặt khách hàng được trang bị đường dây, modem wifi 2 cổng quang, và Hd box để xem truyền hình

TÊN GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CƯỚC THÁNG PHÍ HÒA MẠNG
COMBO F7 12MBS 215.000/tháng 300.0000
COMBO F6 16MBS 235.000/ tháng 300.0000
COMBO F5 22MBS 255.000/tháng 200.0000
COMBO F4 27MBS 295.000/tháng 200.0000
COMBO F3 35MBS 345.000/tháng 200.0000
COMBO F2 45MBS 435.000/tháng 200.0000

+ Trả trước 6 tháng được tặng tháng cước thứ 7

+ Trả trước 12 tháng được tặng 3 tháng cước tháng 13, 14.15

*** Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

III GÓI CƯỚC CÁP QUANG DOANH NGHIỆP

Trang bị cho khách hàng đường truyền cáp quang converter + modem wifi 4 cổng

TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG CAM KÉT QUỐC TẾ CƯỚC THÁNG
FIBER BUSINESS 60 MBS 1.5 mbs 800.0000
FIBER PLAY 80 MBS 1.7 mbs 1.000.000
FIBER PLUS 80 MBS 1.7 mbs 1.000.000
FIBER SILVER 100 MBS mbs 2.000.000
FIBER DIAMOND 150 MBS mbs 8.000.000

+ Phí hòa mạng 1.000.000vnđ

+ Trả trước 6 tháng khách hàng được miễn phí hòa mạng và tặng 1/2 tháng cước thứ 7

+ Trả trước 12 tháng khách hàng được miễn phí hìa mạng và tặng 2 tháng cước 13, 14.

*** Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT