GÓI CƯỚC CÁP QUANG CHO DOANH NGHIỆP VÀ PHÒNG NET 

TÊN GÓI CƯỚC BĂNG THÔNG CAM KÉT QUỐC TẾ CƯỚC THÁNG
FIBER BUSINESS 60 MBS 1.5 mbs 800.0000
FIBER PLUS 80 MBS 1.7 mbs 2.000.000
FIBER GOLD 100 MBS mbs 2.500.000
FIBER DIAMOND 150 MBS mbs 8.000.000
FIBER PUPLIC+ (NET) 80 MBS 1.7 mbs 1.500.000

+ Phí hòa mạng 1.000.000vnđ

+ Trả trước 6 tháng khách hàng được miễn phí hòa mạng + 50% cước tháng thứ 7 + IP tỉnh trong 24 tháng

+ Trả trước 12 tháng khách hàng được miễn phí hòa mạng + cước tháng thứ 13,14 + IP tỉnh trong 24 tháng

*** Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT